PROTEINA S

Proteina S este o proteină plasmatică dependentă de vitamina K, cofactorul proteinei C activate (proteină Ca). Stimulează inactivarea proteolitică a factorilor Va şi VIIIa prin proteina Ca, prin aceasta stimulând efectul inhibitor al coagulării.

Proteina S are o formă liberă, proteina fiziologic activă și o formă inactivă, legată de proteina de legătura C4b (C4bBP).

O activitate diminuată a proteinei S creşte riscul tromboembolic.

Deficienţa homozigotă a proteinei S, ca şi deficienţa homozigotă a proteinei C, determină Purpura fulminans la nou-născuţi.

Cauze ale activităţii diminuate ale proteinei S sunt:

  • deficienţa ereditară a proteinei S
  • boli hepatice
  • terapia cu anticoagulante orale
  • tratament cu L-asparaginaza
  • sarcina
  • contraceptive orale
  • tratament cu estrogen -nivele plasmatice crescute de C4bBP ca reacţie de faza acută.
Bibliografie:BIOCLINICA

108,00 lei

Categorie: