Termeni și condiții

 

Conţinutul website-ului www.city-med.ro (denumit în continuare site) este proprietatea exclusivă a entităţii S.C CITY MED S.R.L (denumită în continuare Titularul).

 

Titularul deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulaţie contrară. Drepturile Titularului sunt protejate de legislaţia română în vigoare.

 

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, conţinând şi o secţiune de informaţii medicale realizate de personal cu studii medicale şi o platformă online de verificare a rezultatelor medicale.

 

Prin completarea formularelor puse la dispoziţia vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări, inclusiv pot cere informaţii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular şi pot formula sugestii sau reclamaţii.

 

Accesul utilizatorilor la serviciu comunicări de marketing direct; necesită înregistrarea utilizatorului cu o adresa de e-mail, precum și numele, prenumele și formula de adresare (dl./dna.). Mai mult, pentru transmiterea comunicărilor prin care City Med intenționează să vă țină la curent cu newsletter, informații utile și activitatea Titularului se prelucrează și date de tracking (e.g. adresă IP, link-uri accesate, click-uri, etc.), date pe baza cărora Titularul analizează eficiența comunicărilor transmise, precum și relevanța acestor comunicări față de utilizatorii serviciului. Pentru a opta să fii ținut la curent cu noutățile, informațiile, comunicările și activitatea Titularului, Utilizatorul trebuie să: (i) fie de acord cu prezentul document care reprezintă Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, să ia la cunoștiință Politica de Confidențialitate în cadrul căreia sunt detaliate scopurile și modalitățile în care îi sunt prelucrate datele cu caracter personal și (ii) să își dea acordul de a primi comunicările amintite mai sus. Dacă ulterior, Utilizatorul dorește să-și retragă acordul și să nu mai primească comunicări de marketing din partea Titularului, acesta are posibilitatea să se dezaboneze cu fiecare e-mail primit, prin accesarea link-ului de dezabonare de la finalul comunicării primite.

 

Titularul nu este și nu va fi legal responsabil în niciun caz şi pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în site. Pentru a afla informaţii detaliate şi complete despre serviciile puse la dispoziţie de Titular, puteţi să vă adresaţi reprezentanţilor acestora fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziţie de către Titular, la secţiunea de contact dedicată.

 

Totodată, Titularul nu este responsabil în nicio măsură de conţinutul furnizat de terţe persoane, de conţinutul secţiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

 

Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conţinutul acestor site-uri nu constituie o ofertă fermă de a contracta şi cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.

 

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără a menţiona sursa prin link direct către aceasta.

 

Titularul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului. Totodată, Titularul îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut din site.

 

Utilizatorii pot folosi conţinutul site-urilor doar pentru uzul personal, cu respectarea condițiilor evidențiate prin prezentul document şi niciuna dintre acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii acordului prealabil scris al Titularului:

  • Îndepărtarea sau alterarea conţinutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conţinutului;
  • Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

 

Orice acţiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanţelor de judecată legal competente pentru sancţionarea unei asemenea fapte.

 

Anumite părți ale conţinutului publicat pe site-uri pot să fie furnizate de către terţe persoane cu care site-ul are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului site-ului pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conţinutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

 

Cookies

 

Site-ul www.city-med.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site, precum tipul de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, după caz.

 

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookies-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc.

 

Pentru mai multe detalii privind cookies-urile utilizate, accesati Politica de cookies.

 

Fiind de acord cu prezentul document „Termeni şi condiţii”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.

 

Confidenţialitatea şi securitatea datelor personale

 

In calitate de operator de date, direct sau prin împuterniciții săi, S.C CITY MED S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Pentru mai multe detalii vă puteți adresa personalului de la recepție sau ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@city-med.ro. De asemenea, puteți consulta și Politica de confidentialitate pe www.city-med.ro.

 

Sugestii şi reclamaţii

 

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispozitie pe pagina de contact, urmând să primiţi un răspuns în termenul prevăzut de lege.

 

O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume), precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă cel puţin două dintre următoarele date de contact: adresa, număr de telefon, număr de fax şi adresa de e-mail.