Politica de achiziție, livrare, anulare / retur a
produselor și serviciilor 

 

COD F11-GDPR 01 Versiunea curentă: v20190823 valabilă din 23.08.2019.

 

Politica de achiziționare a pachetelor de servicii medicale

Pachetele de servicii medicale reprezintă acele servicii medicale care sunt puse la dispoziția Utilizatorului la adresa web www.city-med.ro și care pot fi achiziționate prin adresarea unei Comenzi. Pachetele de servicii reprezintă un tot unitar, ele nu pot fi comandate sau achiziționate parțial.

 

Utilizatorul va accesa secțiunea paginii de plată și va opta pentru unul sau unele dintre Pachetele de servicii medicale. Pentru finalizarea Comenzii, Utilizatorul va trebui să efectueze plata prin intermediul platformei de plăți online.

 

După efectuarea acesteia, Utilizatorul va primi din partea CITY MED SRL un mesaj email de confirmare. În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul primirii mesajului de confirmare a Comenzii, Beneficiarul va fi apelat pentru stabilirea programărilor pentru efectuarea serviciilor. În cazul în care nu ve-ți fi apelat în acest termen vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@city-med.ro

 

Politica de livrare a serviciilor

 

Datorită specificității activității noastre, CITY MED SRL se obligă să livreze Serviciile doar la sediul său, punctele de lucru și sediile/punctele de lucru al partenerilor săi, unde acestea sunt disponible conform ofertelor. În fiecare oferta se specifică clar unde pot fi efectuate serviciile medicale. Trimiterea rezultatelor analizelor se poate efectua și pe mail, la cererea expresă a beneficiarului.
Utilizatorul își asumă corectitudinea și exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale și ale beneficiarilor. Pachetele de servicii medicale și informațiile privind Pachetele pot fi oricând modificate de CITY MED SRL. Accesarea efectivă a serviciilor medicale se realizează prin programarea acestora prin intermediul departamentului Call Center CITY MED SRL, în limita și în intervalele disponibile.

 

CITY MED SRL vă recomandă ca optarea pentru unul sau mai multe Pachete de servicii medicale să se realizeze cu acordul sau la recomandarea medicului dumneavoastră curant. CITY MED SRL nu este răspunzător pentru situațiile în care medicul refuză sau nu recomandă efectuarea anumitor proceduri sau investigații, acestea efectuându-se pe riscul Pacientului. Prețul serviciilor medicale și modalitatea de plată online Plata aferentă Pachetelor de servicii medicale comandate prin intermediul site-ului .WWW CITY-MED.RO, poate fi efectuată ONLINE sau la sediul laboratorului CITY MED SRL.

 

Plata anticipată. Politica de anulare / retur a produselor și serviciilor

 

Făcând o rezervare a serviciilor noastre medicale, acceptați și sunteți de acord cu politicile noastre de anulare și de neprezentare ale laboratorului CITY MED SRL și de orice termeni și condiții
suplimentare care se pot aplica dvs. Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Clientul care a achiziționat online produse / servicii comercializate pe site-uri specializate are dreptul de a denunța Contractul la Distanță în termen de 14 zile. Prin Contract la Distanță conform legii, reprezintă orice Contract încheiat între CITY MED SRL și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către CITY MED SRL, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat.
Serviciile medicale sunt transmisibile oricărei rude/prieten. Clientul are obligația să anunțe în scris intenția de reprogramare sau anulare cu 5 zile lucrătoare înainte de data programării, în caz contrar laboratorul CITY MED SRL nemafiind obligat să returneze costul serviciului medical achiziționat. Se poate face o singură reprogramare. Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse / servicii online și nu se adresează clienților care au beneficiat de consultanță telefonică prealabilă, deplasări la domiciuliu/ proiect / lucrare, etc.
Dreptul de renunțarea la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice. Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data achitării serviciului medical.

 

Obligaţiile care revin prestatorului de servicii medicale în cazul
retragerii:
Prestatorul rambursează suma pe care a primit-o drept plată din partea consumatorului, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii. Această obligație nu este valabilă în cazul în care consumatorul nu se prezintă la programare sau nu anunță în scris intenția de reprogramare sau anulare. Prestatorul trebuie anunțat de aceste intenții cu 5 zile lucrătoare înainte de data programării. Adresa de email a prestatorului este contact@city-med.ro Prestatorul rambursează sumele menţionate prin OP în contul IBAN furnizat de către consumator fără a fi în sarcina prestatorului plata de comisioane necesare rambursării.

 

Notificări

 

Orice notificare este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul indicat în comanda/confirmarea de comandă. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de curierul/oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă notificarea se trimite prin mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 

Forța majoră

 

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Daca în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.