CELULE LUPICE

Lupusul eritematos sistemic este o afecţiune caracterizată printr-un proces inflamator cronic difuz, care afectează o serie de organe (piele, articulaţii, sistem nervos, seroase). Boala este însoţită de producţia unei game largi de autoanticorpi, dintre care cei antinucleari (factorul Haserick) sunt cei mai reprezentativi, aceştia fiind responsabili de fenomenul celulei LE.

Celula LE este un polimorfonuclear neutrofil, cu nucleul împins la periferie de o masă mare omogenă (colorată în roşu cu eozină) ce reprezintă nucleul denaturat al altor leucocite. Fenomenul este urmarea acţiunii anticorpilor antinucleari din serul bolnavilor asupra nucleilor leucocitelor. Aceştia se transformă în corpusculi omogeni care-şi pierd structura cromatiniană şi îşi modifică colorabilitatea (corpusculi LE), fiind apoi fagocitaţi de leucocite intacte, care devin astfel celule LE.

54,00 lei

Categorie: