PROTEINE TOTALE SERICE

Proteinele sunt macromolecule alcătuite din aminoacizi. Cu excepţia imunoglobulinelor, care au origine plasmocitară, marea majoritate a proteinelor se sintetizează în hepatocite.

Proteinele serice au fost grupate în două mari clase: albumine şi globuline. Albuminele sunt alcătuite exclusiv din aminoacizi, dar globulinele conţin şi glucide şi/sau lipide fixate sub forma gluco- şi lipoproteinelor.

Proteinele serice au numeroase funcţii biologice, cele mai importante fiind:

  • Rezervă proteică importantă pentru organism
  • Rol în menţinerea presiunii coloid-osmotice
  • Funcţie de vehicul specific şi/sau nespecific în sânge pentru o serie de substanţe micromoleculare organice şi anorganice
  • O serie de proteine au roluri biologice specifice importante (ex.imunoglobulinele au un rol esenţial în imunitatea tumorală)

Semnificație clinică

Principalele două cauze ale alterării nivelului proteinelor serice totale sunt modificarea volumului intravascular şi modificarea concentraţiei uneia sau mai multor proteine specifice serice.

Dintre proteinele serice, albumina este prezentă în concentraţia cea mai mare, astfel încât un nivel scăzut al acesteia poate determina hipoproteinemie.

Hipoproteinemia se poate datora unei producţii scăzute (hipogamaglobulinemie) sau unor pierderi proteice crescute (sindrom nefrotic, enteropatii cu pierdere de proteine).

Hiperproteinemia poate fi întâlnită în stările de deshidratare, secundare unui aport insuficient sau pierderilor excesive de apă (vărsături severe, diaree, boala Addison, acidoză diabetică) sau poate fi rezultatul unei producţii crescute de proteine. Creşterea producţiei de proteine policlonale din procesele inflamatorii reactive determină o hiperproteinemie uşoară.

Producţia crescută de proteine monoclonale, care se observă în afecţiuni neoplazice de natură hematologică (mielomul multiplu, macroglobulinemia Waldenstrom, gamapatii monoclonale de semnificaţie nedeterminată) determină o hiperproteinemie moderată / marcată. Totuşi, un nivel normal al proteinelor totale nu exclude aceste afecţiuni.

Pentru evaluarea cauzei unei hiper- sau hipoproteinemii se recomandă efectuarea electroforezei proteinelor serice.

  Bibliografie:BIOCLINICA

17,00 lei

Categorie: