PROTEINE TOTALE SERICE

Proteinele sunt macromolecule alcătuite din aminoacizi. Cu excepţia imunoglobulinelor, care au origine plasmocitară, marea majoritate a proteinelor se sintetizează în hepatocite.

Proteinele serice au fost grupate în două mari clase: albumine şi globuline. Albuminele sunt alcătuite exclusiv din aminoacizi, dar globulinele conţin şi glucide şi/sau lipide fixate sub forma gluco- şi lipoproteinelor.

Proteinele serice au numeroase funcţii biologice, cele mai importante fiind:

  • Rezervă proteică importantă pentru organism
  • Rol în menţinerea presiunii coloid-osmotice
  • Funcţie de vehicul specific şi/sau nespecific în sânge pentru o serie de substanţe micromoleculare organice şi anorganice
  • O serie de proteine au roluri biologice specifice importante (ex.imunoglobulinele au un rol esenţial în imunitatea tumorală)

13,00 lei

Categorie: