Cancerul vezicii urinare ocupă locul 4 la bărbaţi şi locul 8 la femei între toate tipurile de cancer. Cu excepţia hematuriei nu există alte simptome precoce la pacienţii cu tumori vezicale. Pentru a exclude sau pentru a diagnostica cancerul vezicii urinare examinarea cistoscopică este obligatorie. Până nu demult citologia urinii a fost singura metodă neinvazivă folosită în mod frecvent. Sensibilitatea şi specificitatea citologiei urinare depind însă de stadiul în care se află tumora şi de morfologia celulelor proliferante.

Pentru detectarea şi monitorizarea cancerului vezicii urinare în stadiu avansat citologia urinară este un instrument sigur; totuşi cancerul vezicii urinare în stadiu incipient poate fi detectat numai în aproximativ 30% din cazuri2. Au fost efectuate mai multe încercări pentru a valida diverse teste neinvazive specifice cancerului vezicii urinare, unul dintre acestea fiind NMP221;7.

Proteinele matricei nucleare (nuclear matrix proteins NMP) alcătuiesc cadrul structural intern al nucleului celulelor. Această matrice serveşte drept “ancoră” pentru aparatul enzimatic implicat în procesele de replicare a ADN-ului, sinteză a ARN-ului şi legare a hormonilor. De asemenea proteinele NMP au rol în reglarea şi coordonarea expresiei genelor. Lucrările lui Fey şi Penman au demonstrat că expresia NMP variază în funcţie de tipul celulei de origine. Pornind de la această observaţie s-a arătat că în serul pacienţilor neoplazici există proteine NMP solubile în concentraţii mult mai mari decât la persoanele sănătoase. Partin şi colaboratorii săi au demonstrat că modelul de expresie NMP este diferit în ţesutul prostatic normal în comparaţie cu hiperplazia prostatică benignă şi cancerul de prostată. Lucrări anterioare au identificat proteine NMP specifice pentru osteosarcom, cancerul de colon şi cancerul mamar. Aceste observaţii au indicat faptul că determinările NMP ar putea fi utile în monitorizarea pacienţilor cu diverse tumori.

Diversele proteine NMP prezintă specificitate de organ. NMP22 sau proteina aparatului mitotic nuclear (NuMA) se găseşte în celulele epiteliale umane unde asigură separarea corectă a materialului genetic în cursul mitozei. Concentraţia NMP22 în celulele uroteliului malign este de până la 80 ori mai mare decât în ţesuturile normale10. Proteina NMP22 este eliberată în urină ca urmare a apoptozei celulare9. Spre deosebire de citologia urinară, detecţia de antigen NMP22 nu depinde de recuperarea celulelor intacte3.

Există două tipuri de teste pentru NMP22 dezvoltate de firma Matritech: cantitativ şi calitativ9.

Determinarea cantitativă de NMP22 se efectuează printr-un test imunoenzimatic care utilizează anticorpi ce recunosc secvenţele majore ale proteinei aparatului mitotic nuclear (NuMA). Este necesară o probă de urină spontană stabilizată.

Utilitatea determinării NMP22

– în scop diagnostic la pacienţii cu simptome sau factori de risc pentru carcinom cu celule tranziţionale al vezicii urinare (valoarea cut-off este de 7.5 U/mL) în asociere cu (şi nu in locul) procedurile standard de diagnostic;

– în scop de monitorizare a pacienţilor cu tumori vezicale după tratamentul chirurgical în vederea depistării tumorilor oculte sau rapid recidivante (valoarea cut-off este de 10 U/mL)10.

Testul a fost aprobat de FDA în 1996 pentru a fi utilizat în stabilirea prognosticului şi monitorizarea tumorilor vezicale recurente (după intervenţia chirurgicală). In 2000 testul a primit aprobarea FDA şi pentru diagnosticul tumorilor vezicale.

Scopul studiilor efectuate a fost de a stabili sensibilitatea şi specificitatea testului în comparaţie cu citologia urinară. Deşi citologia prezintă o specificitate înaltă pentru cancerul de vezică urinară, principalul său dezavantaj constă în sensbilitatea sa scăzută pentru identificarea tumorilor neinvazive9.

In 3 studii separate care au înrolat aproximativ 400 de pacienţi, Soloway, Miyanaga şi Landman au demonstrat că testul NMP22 cantitativ prezintă o sensibilitate globală de 70-81% pentru detectarea tumorilor uroteliale recurente. Pentru citologie a fost raportată o sensibilitate de 10-40%. O descoperire importantă a fost aceea că NMP22 are o sensibilitate înaltă pentru tumorile neinvazive. Astfel, Miyanaga şi colaboratorii săi au demonstrat că sensibilitatea testului pentru tumorile superficiale este de 70%.

In comparaţie cu citologia NMP22 prezintă o specificitate mai mică. Carpinito, Soloway şi Landman au raportat o specificitate de 70-79% pentru NMP22, în timp ce citologia urinară atinge o specificitate de 90-94%. In practică acest lucru sugerează că NMP22 generează mult mai multe rezultate fals pozitive decât citologia9;12;13.

Referitor la rezultatele fals-pozitive pentru NMP22 Ponsky şi Sharma au arătat că folosirea unor criterii clinice de excludere creşte specificitatea testului până la 95% şi reduce implicit numărul cazurilor fals-pozitive. Trebuie menţionat, de asemenea, faptul că cistoscopia are o sensibilitate general acceptată de 80-85% şi este posibil ca o parte din rezultatele pozitive pentru NMP22 clasificate drept fals pozitive să reprezinte de fapt cazuri pozitive care nu au fost depistate la cistoscopie.

Criteriile clinice de excludere sunt următoarele:

– condiţii inflamatorii benigne (infecţii ale tractului urinar);
– calculi renali sau vezicali;
– prezenţa actuală sau în antecedente a unui corp străin;
– înterpunerea unui segment de intestin;
– prezenţa unei alte tumori urogenitale;
– proba de urină obţinută prin spălături vezicale9;14.

Soloway şi Miyanaga au arătat, de asemenea, că testul NMP22 are o valoare predictivă negativă foarte bună (86-94.9%); aceasta înseamnă că obţinerea unui rezultat negativ indică cu o probabilitate foarte mare absenţa unei tumori uroteliale9.

Eficacitatea testului pentru diagnosticul diferenţial al hematuriei a fost demonstrată de 3 studii la care au participat peste 700 pacienţi. Akaza, Miyanaga şi Carpinito au arătat că testul NMP22 are o sensibilitate de 85.7-90.9% pentru diagnosticul tumorilor uroteliale la pacienţii cu hematurie, în timp ce citologia urinară prezintă o sensibilitate de 50-54.5%.

In ceea ce priveşte monitorizarea tumorilor vezicale, Stampfer şi colaboratorii au arătat că NMP22 prezintă o sensibilitate de 67%, superioară citologiei urinare (40%). In plus, sensibilitatea testului a fost stratificată în raport cu stadiul tumorii: 59% pentru tumorile neinvazive şi 90% pentru cele agresive9.