Enolaza este o enzimă glicolitică care catalizează transformarea 2-fosfogliceratului în fosfoenol piruvat. Se găseşte sub mai multe izoforme dimerice, ce cuprind trei subunităţi imunologic diferite: α, β şi γ. Subunitatea α a enolazei este întâlnită la mamifere în diverse ţesuturi, în timp ce subunitatea β se găseşte în principal în cord şi musculatura scheletică. Izoformele αγ şi γγ, ce constituie enolaza neuron-specifică sau γ-enolaza, sunt detectate în cantităţi crescute în neuroni şi celulele neuro-endocrine, precum şi în tumorile cu origine în aceste celule2;3.

Astfel NSE este un marker util în monitorizarea pacienţilor cu tumori neuro-endocrine, în special cancerul pulmonar cu celule mici şi neuroblastomul2.

Recomandări pentru determinarea NSE – monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei bolii la pacienţii cu tumori neuro-endocrine şi apudoame. 

Indicaţii absolute: cancerul pulmonar cu celule mici (small cell lung cancer-SCLC) şi neuroblastomul.

Indicaţii relative: carcinomul tiroidian medular2.

In cancerul pulmonar cu celule mici se întâlnesc concentraţii crescute de NSE în 60-81% din cazuri. Nu există o corelaţie între valorile NSE şi prezenţa metastazelor cerebrale, dar există o bună corelaţie cu stadiul clinic (gradul de extensie a bolii). Lipsa răspunsului la chimioterapie se asociază cu niveluri persistent crescute de NSE, în timp ce în cazurile de remisiune a bolii se întâlnesc valori normale în 80-96% din cazuri. NSE este un marker de prognostic important, având o valoare predictivă pozitivă de 92%.

In neuroblastom se întâlnesc niveluri crescute de NSE la aproximativ 62% din copiii afectaţi, în strânsă corelaţie cu stadiul clinic al bolii. In apudoame apar valori crescute de NSE în 34% din cazuri1;3.