Tiroxina (T4) este un hormon tiroidian cu efecte asupra metabolismului general, dar reprezintă şi o componentă fiziologică a circuitului de reglare a glandei tiroide. Majoritatea tiroxinei circulante este legată de proteine de transport (TBG, prealbumina şi albumina). Restul hormonului circulă liber sub forma de FT4 (tiroxina liberă), biologic activă1;3.

Recomandări pentru determinarea FT4

Determinarea FT4 este un element important în diagnosticul clinic de rutină. FT4 se determină împreună cu TSH atunci când se suspectează afecţiuni tiroidiene. Determinarea FT4 este de asemenea utilă în monitorizarea terapiei de supresie tiroidiană. Determinarea FT4 are avantajul de a fi independentă de concentraţia şi proprietăţile de legare ale proteinelor care transportă tiroxină, corelându-se astfel fidel cu statusul clinic al pacientului4.