Tumorile neuroendocrine secretante sunt în mod caracteristic asociate cu niveluri de catecolamine (substanţe care conţin un nucleu catecol împreună cu o grupare amino) mult crescute faţă de limita superioară a normalului.

Feocromocitomul este cea mai cunoscută tumoră secretantă de catecolamine (adrenalina şi noradrenalina) localizată în 90% din cazuri la nivelul medulosuprarenalei. Acest tip de tumoră poate să apară izolat sau în cadrul unei neoplazii endocrine multiple. Tabloul clinic include hipertensiune arterială, survenită adesea în atacuri paroxistice şi însoţită de tahicardie, dureri toracice, paloare, cefalee, greaţă. La aproximativ jumătate din pacienţi hipertensiunea arterială este susţinută.

Alte tipuri de tumori care pot induce ocazional hipertensiune arterială paroxistică sau persistentă sunt paraganglioamele.

Testul constă în determinarea celor 3 fracţiuni de catecolamine libere (neconjugate) în urina din 24 ore (adrenalina, noradrenalina şi dopamina) şi reprezintă un instrument util în diagnosticul feocromocitomului şi a altor tumori derivate din creasta neurală (vezi anexa 10.1). De obicei este folosit ca un test de confirmare, după obţinerea unor valori crescute ale metanefrinelor plasmatice sau urinare. Valoarea diagnostică este mai mare dacă probele sunt recoltate în cursul puseelor hipertensive. Deoarece producţia tumorală de catecolamine este intermitentă, determinarea catecolaminelor în urina din 24 ore este mult mai importantă decât testarea acestora în plasmă2;3.