AFP este o glicoproteină omoloagă albuminei, sintetizată în cursul perioadei fetale în tractul gastrointestinal, ficat şi sacul vitelin. In funcţie de vârsta gestaţională, AFP ajunge pe cale transplacentară în circulaţia maternă, atingând un maxim de concentraţie în săptămânile 32-36.

După naştere, nivelul seric de AFP scade progresiv, dar cu fluctuaţii mari, astfel că valori similare cu ale adultului normal sunt atinse abia după aproximativ 10 luni.

La adult se întâlnesc concentraţii crescute de AFP- tranzitorii sau persistente – în afecţiuni hepatice benigne şi în procese de regenerare hepatică; niveluri foarte crescute se asociază cu dezvoltarea carcinomului primitiv hepatic şi cu tumori germinative de origine testiculară, ovariană sau extragonadală2.

Recomandări pentru determinarea AFP

Ca marker tumoral:

Indicaţii absolute:

• suspiciune de carcinom hepatocelular;
• tumori germinative non-seminomatoase de origine testiculară, ovariană sau extragonadală;
• monitorizarea tratamentului la pacienţi cu tumori germinative sau carcinom hepatocelular2.

La pacienţii cu tumori germinative AFP trebuie determinat împreună cu HCG total. In cancerul testicular aceşti markeri trebuie evaluaţi înainte de orhiectomie şi apoi măsuraţi seriat după intervenţia chirurgicală. Rata de reducere a nivelului seric trebuie comparată cu rata normală de dispariţie a AFP (timp de înjumătăţire < 7 zile) şi HCG total (timp de înjumătăţire < 3 zile). Programul de monitorizare include determinări lunare de AFP, HCG total şi LDH în decursul primului an şi la 2 luni în următorii 2 ani.

Orice pacient cu examen histopatologic sugestiv pentru seminom pur, dar care prezintă AFP crescut trebuie considerat ca având tumoră testiculară non-seminomatoasă şi tratat corespunzător. In plus AFP reprezintă un factor de prognostic independent pentru tumorile testiculare non-seminomatoase3.

Indicaţii relative

• monitorizarea pacienţilor cu ciroză hepatică pentru depistarea precoce a cancerului hepatic;
• monitorizarea pacienţilor cu risc crescut de tumori germinative (criptorhidism, gemeni monozigoţi, unul dintre ei având cancer testicular)2
Ca marker de monitorizare în sarcină

Dacă scopul determinării AFP este screening-ul prenatal pentru depistarea afecţiunilor de tipanencefalie, spină bifidă, boala Langdon Down, trisomie 21, trisomie 18 etc., gravida va menţiona exact vârsta sarcinii stabilită echografic sau data ultimei menstruaţii. Serul matern poate fi recoltat între săptămânile 14-19 de sarcină, momentul ideal pentru recoltare fiind săptămânile 16-18 de sarcină. Dacă se obţine o valoare crescută pentru AFP, determinarea se va repeta după 1 săptămână1;2.